Olağanüstü-Genel-Kurul-Talebi.jpg

OLAĞAN KONGRE KARARI

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor Kulübü Yönetim Kurulu Olcay SARAL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 24.06.2022 saat 13:00’de Ofspor Kulüp binasında toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde erteli kongre 02.07.2022 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte toplanacaktır.

GÜNDEM

*Açılış ve yoklama

*Divan Kurulu seçimi

*Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

*Yönetim ve denetleme kurullarına ait faaliyetler raporunun

*Tüzükle ilgili değişikliğin görüşüp karara bağlanması

*Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması

*Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi

*Tüzükle ilgili değişikliğin görüşülüp karara bağlanması

*Dilek ve temenniler, kapanış.